Regulamin

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

www.ceny-zlota.com.pl

 

Ceny-zlota.com.pl to serwis internetowy, który znaleźć można pod adresem www.ceny-zlota.com.pl. Jest on kierowany przez firmę Kolor Metal Elektro Sp. z. o. o., która ma swoja siedzibę w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 7.

 

 

Ogólne postanowienia dotyczące korzystania z serwisu Ceny-zlota.com.pl

 

1. Do korzystania z serwisu Ceny-zlota.com.pl mają prawo tylko osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia, a ponadto są właścicielami przekazywanych w celu sprzedaży przedmiotów.

 

2. Chcąc skorzystać z serwisu Ceny-zlota.com.pl należy podjąć kontakt z podmiotem zarządzającym serwisem. Jest to konieczne, aby możliwe było przesłanie za pomocą kuriera przedmiotów przeznaczonych przez Klienta do wyceny, a także złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży, a jeżeli przyjęte zostaną przedstawione warunki także jej zawarcia.

 

3. Klient powinien kontaktować się z serwisem wykorzystując w tym celu Internet. Osoba chcąca przesłać przedmioty do wyceny powinna wypełnić, a następnie przesłać specjalny formularz kontaktowy, który znajduje się na stronie internetowej. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, serwis Ceny-zlota.com.pl skontaktuje się z Klientem, wykorzystując do tego adres e-mail, który zamieszczony został w formularzu aplikacyjnym.

 

4. Przekazując dane osobowe konieczne do wypełnienia formularza, Klient zgadza się na ich przetwarzania niezbędne w procesie wyceny oraz wystawienia oferty sprzedaży albo zawarcia tej umowy.

 

5. Przesłane do serwisu złoto musi być wyłączną własnością osoby przekazującej je do wyceny, która ma prawo do decydowania o tym, co się z nim stanie. Nie może być ono również obciążone żadnymi roszczeniami innych osób.

 

6. Wycena złota odbywa się wg cen, które obowiązywały w dzień przesłania zgłoszenia przez Klienta. Ceny to pochodzą z cennika zamieszczonego w serwisie Ceny-zlota.com.pl/

 

7. Serwis Ceny-zlota.com.pl ma prawo do zmian w cenach złota, jeżeli w ciągu czasu mijającego od momentu zamówienia kuriera do chwili wyceny przysłanych przedmiotów nastąpi bardzo duży spadek cen złota. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, serwis informuje o tym Klienta, do którego należy podjęcie decyzji o tym, czy transakcja będzie kontynuowana.

 

 

Zasady obowiązujące przy przesyłaniu przedmiotów

 

1. Kiedy serwis otrzyma formularz aplikacyjny, kontakt z Klientem zostanie podjęty za pomocą adresu e-mail, który zamieszczony został w zgłoszeniu. Wiadomość ta zawierać będzie informacje dotyczące przyjazdu kuriera.

 

2. Przesyłka kurierska jest darmowa, jeżeli waga przekazywanych do wyceny złotych przedmiotów wynosi co najmniej 20 g. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest obowiązywanie okresu promocyjnego. Jeżeli waga złota jest mniejsza, za wysyłkę płaci Klient.

 

3. W czasie transportu przedmioty są ubezpieczone do kwoty 1500 zł.

 

4. Nadając przesyłkę Klient powinien wydrukować etykietę przewozową, którą otrzymuje od serwisu Ceny-zlota.com.pl. Jeżeli tego nie zrobi, musi wypełnić ją samodzielnie, umieszczając na niej dane przekazane przez serwis.

 

5. Wszelkie usterki przesyłanych przedmiotów lub ich utrata w czasie transportu nie stanowią winy serwisu Ceny-zlota.com.pl

 

6. Prawidłowe zapakowanie przesyłki oraz wypełnienie dokumentów niezbędnych przy przewozie, jest obowiązkiem Klienta, który powinien wziąć przy tym pod uwagę wskazówki kuriera.

 

 

Przedmiot wyceny

 

1. Wycenie dokonywanej przez serwis Ceny-zlota.com.pl oraz wystawieniu oferty podlega tylko złoto, nie dotyczą jej sztabki złota czy też złote monety. Klient może przesłać każdą ilość przedmiotów, jeżeli ważą one jednak mniej niż 20 g – sam musi zapłacić za przesyłkę.

 

2. Wszelkie przedmioty ozdobne, które znajdują się w przesyłanej biżuterii, nie stanowią przedmiotu wyceny, jak również składanej później ofert. W związku z tym Klient, który dostarcza je do serwisu zgadza się na ich usunięcie i zniszczenie. Jeżeli nadesłano biżuterię zawierającą kamienie albo inne przedmioty ozdobne, Klient zostaje powiadomiony o tym, że serwis ma zamiar je usunąć. Musi on wówczas w ciągu 7 dni od otrzymania informacji ustosunkować się do tej wiadomości. Jeżeli tego nie zrobi, serwis uzna, że akceptacja została wyrażona w sposób dorozumiany.

 

3. Wycena, której podejmuje się serwis Ceny-zlota.com.pl, jest równoznaczna z ofertą zawarcia umowy sprzedaży,

 

4. Klient otrzymuje ofertę za pomocą internetu. Jest ona wysyłana na adres e-mail, który podawany jest w formularzu aplikacyjnym.

 

 

Zasady dotyczące zawarcia umowy

 

1. Umowa zostaje zawarta w momencie zaakceptowania przez Klienta warunków zaproponowanych przez serwis Ceny-zlota.com.pl. Dochodzi do tego przy wykorzystaniu adresu mailowego, który Klient podaje w zgłoszeniu. Pieniądze zostają wysłane na numer rachunku bankowego, który podaje Klient. Wykorzystane mogą być do tego również inne dane, które zamieszczono w formularzu aplikacyjnym.

 

2. Umowa może zostać zawarta w sposób dorozumiany. Dzieje się tak, jeśli Klient w ciągu 7 dni nie odpowiada w żaden sposób na przesłaną mu ofertę, a w posiadaniu serwisu Ceny-zlota.com.pl znajdują się informacje konieczne do przesłania zaoferowanej kwoty pieniędzy.

 

 

Zasady płatności

 

1. Jeżeli umowa zostanie zawarta, pieniądze zostaną przesłane na rachunek bankowy, który przekazał Klient. Wykorzystany może być w tym celu również przekaz pocztowy. Płatności dokonuje się w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy.

 

 

Zasady dotyczące zwrotu przesłanych przedmiotów

 

1. Jeśli Klient nie zgodzi się na przedstawioną mu ofertę, serwis zwróci mu nadesłane przedmioty. Zostaną one wysłane Kurierem na ten sam adres, z którego wcześniej je nadano. Koszty związane z przesyłką pokryje Klient.

 

2. W przypadku, w którym przesłane przedmioty okazują się nie być zrobione ze złota albo jeżeli nie potwierdza się podana wcześniej próba, serwis ma prawo do odesłania rzeczy. Za przesyłkę płaci wówczas Klient.

 

3. Jeżeli złoto ma wagę mniejszą niż minimalna objęta darmową przesyłką, serwis zwróci przedmioty, dopiero kiedy wszystkie opłaty zostaną pokryte prze Klienta.

 

4.Przesyłka kurierska zostanie nadana nie później niż 3 dnia od momentu, w którym serwis dostał od Klienta informację o tym, że nie przyjął on jego propozycji.

 

 

Zasady związane z odstąpieniem od umowy przez Klienta

 

1. Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej może zrezygnować z umowy w ciągu 10 dni od otrzymania od serwisu Ceny-zlota.com.pl pieniędzy za nadesłane przedmioty.

 

2. Odstąpienie Klienta od umowy zostanie zaakceptowane przez serwis, jeżeli w terminie 10 dni dokona przelewu, w którym zwróci pieniądze otrzymane za wysłane przedmioty.

 

3. Przesyłka zawierająca zwracane przedmioty zostanie wysłana w ciągu 3 dni roboczych od czasu, kiedy na koncie bankowym serwisu Ceny-zlota.com.pl pojawią się pieniądze stanowiące zwrot za opłacone wcześniej rzeczy.

 

4. Przedmioty zostaną odesłane na adres, który podał nadawca, kiedy wysyłał jej do wyceny.

 

 

Zasady postępowania w przypadku odstąpienia od umowy przez serwis Ceny-zlota.com.pl

 

1. Możliwość odstąpienia od umowy przez serwis Ceny-zlota.com.pl pojawia się, jeżeli w przedmiotach wykryto wady fizyczne albo prawne. Na przesłane złoto Klient udziela serwisowi Ceny-zlota.com.pl rękojmi za wady prawne, która trwa 36 miesięcy.

 

2. Jeżeli serwis odstępuje od umowy przed przelaniem pieniędzy Klientowi, przysłane do wyceny rzeczy zostaną zwrócone wraz z wiadomością informującą o odstąpieniu od umowy.

 

3. Jeśli serwis Ceny-zlota.com.pl odstępuje od umowy po przesłaniu Klientowi pieniędzy, musi on zwrócić je nadawcy w czasie 3 dni roboczych od dnia, w którym został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Informacja ta dostarczana jest w specjalnym oświadczeniu.

 

4. Przedmioty nie będą zwrócone do czasu, w którym na konto serwisu Ceny-zlota.com.pl nie wpłyną zapłacone wcześniej pieniądze. Zabezpieczenie może być odebrane również na drodze egzekucji sądowej.

 

5. Jeżeli przedmioty nadesłane do serwisu Ceny-zlota.com.pl były lżejsze niż minimalna waga pozwalająca na darmowy transport, zostaną one zatrzymane przez serwis do czasu, w którym Klient nie pokryje kosztów związanych z przesyłką.

 

6. Jeżeli Klient nie będzie chciał zwrócić otrzymanych pieniędzy, serwis Ceny-zlota.com.pl może skierować sprawę do sądu.

 

7. Serwis Ceny-zlota.com.pl może pozbyć się wierzytelności wobec Klienta przekazując ją osobom trzecim.